Friday, July 23, 2010

अंतरे

घेतलेल्या आणाभाका ती सुद्धा विसरली
साथसंगत विसंगत वाटू लागली

आप्तस्वकीय पाठ दावुन पलाले
राहिलेले शर्करामिश्रित जहर देवू लागले

सोबतीही अंतर ठेवू लागले
चेहरा पाहून, तोंड फिरवू लागले

भासे केवढा केविलवाणा प्रयत्न त्यांचा
वाटे अतीव कीव त्यांची

जरी देती अंतरे सारी
ती न सोडी साथ माझी

रोमारोमात सलसलते
कविता फक्त माझी...

1 comment:

  1. nachya kavita koon.... hmmmmm. neways nice one . keep going

    ReplyDelete