Tuesday, March 30, 2010

स्वच्छा धुतलेल्या शर्तापेक्षा साफ़ रुमाल वापरणे कधीही जास्त आनंददायक असते.

No comments:

Post a Comment